Mẫu hợp đồng dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Mẫu hợp đồng dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Hợp đồng dịch vụ vệ sinh công nghiệp là gì

Mẫu hợp đồng vệ sinh công nghiệp là biên bản thỏa thuận giữa nhà thầu vệ sinh công nghiệp với chủ nhà.

Sau khi hai bên thỏa thuận về giá cả xong, thì tiến hành lập bảng mẫu hợp đồng vệ sinh công nghiệp.

Đồng thuận cùng nhau thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cũng như quyền lợi giữa 2 bên, mỗi bên giữ 1 bản chế định hợp đồng, pháp lý đều ngang nhau.

Mời bạn xem thêm bài viết

Mẫu hợp đồng dịch vụ vệ sinh công nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP 

(Số:…/….)

– Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 14/6/2005.

– Căn cứ Nghị định số 73/2007/NĐ-CP ngày 08/5/2007 của Chính phủ về nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh.

– Căn cứ yêu cầu sử dụng dịch vụ của bên A và khả năng, điều kiện cung cấp dịch vụ của bên B.

BÊN THUÊ DỊCH VỤ ( Gọi là Bên A):

Công ty: .

Mã số thuế:    

cấp ngày 

Địa chỉ:  

Điện thoại:  

Đại diện là:       

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ ( Gọi là Bên B):

Công ty

Mã số thuế:        

cấp ngày .

Địa chỉ:

Điện thoại:

Đại diện là:      

Hai Bên cùng thống nhất ký Hợp đồng với những nội dung sau:

Điều 1: Nội dung dịch vụ

Hai Bên đồng ý rằng Bên B sẽ cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp (sau đây gọi là “Dịch Vụ”) cho Bên A với các thông tin chi tiết như sau:

1.1.  Địa điểm làm việc:     hoặc tại bất kỳ một vị trí làm việc khác có thể được thay đổi bằng thông báo trước bằng văn bản của Bên A.

1.2.  Ngày làm việc:     (không bao gồm các ngày Lễ, Tết /bao gồm các ngày Lễ, Tết)

1.3.  Thời gian làm việc: Từ     đến    hàng ngày.

Điều 2: Phạm vi công việc

1.  Bên B thực hiện các công sau đây mỗi ngày:

2.  Giặt thảm, giặt ghế sofa.

3.  Lau tất cả các mặt bàn.

4.  Lau chùi nhà vệ sinh.

5.  Lau kính ngoài mặt tiền.

6.  Đổ rác và gạt tàn thuốc.

7.  Lau gạch ốp tường, gỗ, nhôm.

8.  Vệ sinh văn phòng toàn bộ.

Điều 3: Trách nhiệm của Bên A

3.1.  Tạo điều kiện để Bên B sử dụng điện, nước thực hiện Dịch Vụ tại các địa điểm làm việc được chỉ định tại Điều 1 của Hợp Đồng này.

Và cung cấp cho bên B một diện tích nhỏ để bên B làm kho chứa thiết bị, dung cụ phục vụ công việc.

3.2.  Thực hiện việc thanh toán theo Điều 5.

3.3.  Cam kết không tuyển dụng nhân viên của Bên B ít nhất trong thời hạn ba (3) tháng kể từ ngày kết thúc Hợp Đồng này,

trừ trường hợp tuyển dụng rộng rãi trên thông tin đại chúng hoặc thông qua các đại lý tuyển dụng.

3.3 Bên A có trách nhiệm thông báo đến cán bộ công nhân viên bên A về việc nhân viên của bên B đến làm và cử người giám sát công việc

3.4 Hướng dẫn đầy đủ cho bên B về các nội quy, quy định của cơ quan mình mà bên B phải chấp hành khi đến làm việc.

3.5 Phản ánh kịp thời cho bên B về những tồn đọng trong công việc hoặc các vấn đề khác do lỗi của nhân viên bên B.

Điều 4: Trách nhiệm của Bên B

4.1. Bên B có trách nhiệm về việc trả các khoản lương. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thưởng cho nhân viên của mình

và các khoản phải trả phải nộp khác cho cơ quan có thẩm quyền tại. Việt Nam theo qui định có liên quan đến hợp đồng dịch vụ này.

4.2. Bên B đảm bảo rằng việc thực hiện. Dịch Vụ không gây ảnh hưởng cho Bên A và những người khác trong tòa nhà, không gây ô nhiễm môi trường.

4.3. Nhân viên Bên B không được phép mang bất kỳ tài liệu, giấy tờ hay tài sản ra khỏi văn phòng Bên A mà chưa được sự cho phép của Bên A.

4.4. Bên B có trách nhiệm tư cung cấp Nhân công. Thiết bị và dụng cụ vệ sinh công nghiệp, máy móc và các hóa chất phục vụ cho công việc

4.5 Cung cấp danh sách nhân viên của bên B. Và đảm bảo về nhân cách. Lý lịch của đội ngũ nhân viên của mình.

Trong quá trình làm việc tại quý cơ quan nếu. Quý cơ quan không hài lòng về nhân viên của bên B thì bên A có quyền yêu cầu bên B thay người cho bên A.

4.6 Cam kết công nhân của mình phải tuyệt đối chấp hành. Và chịu trách nhiệm các quy định của bên A về an ninh, an toàn lao động,

vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và giữ bí mật các thông tin biết được của bên A.

4.7 Đảm bảo, chịu trách nhiệm và bồi thường 100% giá trị đối với việc làm mất mát, hư hỏng thiết bị,

tài sản (nếu có) và các rủi ro về an toàn do bất cẩn hay thao tác làm không đúng trong quá trình thực hiện công việc.

khi có căn cứ rõ ràng và biên bản xác nhận sự việc với sự chứng kiến của cả hai bên.

Các hóa chất làm sạch của bên B đảm bảo không ảnh hưởng tới sức khỏe, tài sản và môi trường làm việc của bên A.

Điều 5: Phí dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Phí dịch vụ theo Hợp Đồng này là:  VNĐ/tháng, bằng chữ: đã bao gồm phí nhân sự, chi phí máy móc, công cụ,

dụng cụ và hóa chất tẩy rửa. Phí trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng, Phí chuyển tiền.

Điều 6: Phương thức thanh toán

6.1.Thanh toán bằng chuyển khoản.

Tên tài khoản:

Số tài khoản: 

Tại ngân hàng: 

Chi nhánh: 

6.2 Thời điểm thanh toán: 01 tháng/lần. Được Bên A thanh toán cho Bên B vào 10 (mười) ngày đầu tiên của ký thanh toán.

Nếu Bên A không thực hiện thanh toán cho bên B. Đúng hạn theo quy định của Hợp đồng này, ngoài việc phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thanh toán đó.

Bên A có nghĩa vụ thanh toán cho bên B một khoản lãi chậm trả với mức lãi suất chậm trả ….. %/

ngày trên số tiền chậm trả cho thời gian tính từ ngày nghĩa vụ. Thanh toán đến hạn đến ngày bên A thực hiện việc thanh toán.

Điều 7: Thời hạn hợp đồng

7.1. Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày … tháng .. năm .. và tiếp tục có hiệu lực cho đến hết ngày …tháng …năm ….

7.2. Hợp Đồng có thể được gia hạn bằng văn bản thỏa thuận của Các Bên ít nhất là ba mươi (30) ngày trước ngày hết hạn hoặc hết thời gian gia hạn.

7.3.  Hợp Đồng này được chấm dứt vào các trường hợp sau:

7.3.1. Vào ngày hết hạn hoặc hết bất kỳ thời gian gia hạn nào sau đó;

7.3.2.  Một trong các Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng theo quy định của Hợp đồng này hoặc quy định pháp luật;

7.3.3.  Một bên có hành vi vi phạm các điều khoản cơ bản của Hợp đồng này và không khắc phục vi phạm

trong vòng (05) ngày kể từ ngày nhận được thông báo yêu cầu khắc phục bằng văn bản của Bên bị vi phạm.

7.3.4. Một bên lâm vào tình trạng phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc giải thể
7.3.5.   Theo thoả thuận giữa các Bên;

7.4. Không phụ thuộc vào quy định tại điều khoản bên trên của Hợp Đồng này, Bên A có thể ngay lập tức và bất cứ lúc nào chấm dứt Hợp Đồng mà không cần thông báo trước nếu:

7.4.1. Dịch Vụ không được cung cấp đúng hạn và đúng mức;

7.4.2. Bên B bị chấm dứt, cho dù bắt buộc hay tự nguyện (trừ khi vì mục đích hợp nhất hoặc tái cấu trúc);

Điều 8: Sự kiến bất khả kháng

Không bên nào phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ sự chậm trễ. hay vi phạm nào trong việc thực hiện bất

cứ nội dung nào của hợp đồng này trong trường hợp những chậm trễ hay vi phạm đó gây ra bởi các sự kiện cháy nổ, bão lụt, chiến tranh.

Cấm vận, yêu cầu của chính phủ, quân đội, thiên tai. Hay các nguyên nhân khác tương tự vượt khỏi tầm

kiểm soát của mỗi bên và Bên vi phạm và/hoặc chậm trễ không có lỗi. (Sau đây gọi là các “Sự Kiện Bất Khả Kháng”).

Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng có nghĩa vụ thông báo cho bên kia về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Điều 9: Điều khoản giải quyết tranh chấp.

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng, này sẽ được giải quyết tại tòa án Việt Nam

Điều 10: Các điều khoản chung trong mẫu hợp đồng dịch vụ vệ sinh 

10.1. Hai Bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng. Mọi thay đổi, bổ sung đều phải được các Bên đồng ý bằng văn bản.

10.2. Hợp Đồng này được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt có hiệu lực ngang nhau. Mỗi Bên giữ 01 (một) bản.

       ĐẠI DIỆN BÊN A                           ĐẠI DIỆN BÊN B

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)      (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Trên đây là toàn bộ nội dung mẫu hợp đồng dịch vụ vệ sinh công nghiệp. Hy vọng với thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn!

Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần dịch vụ vệ sinh công nghiệp tphcm. Thì hãy gọi ngay: 0969 393 958 ( Phục vụ tận tình chu đáo )

Mời bạn xem thêm bài viết

4.9/5 - (15 bình chọn)

About Phương Anh

Tôi là Phương Anh. Tôi yêu thích chia sẻ những kiến thức liên quan về vệ sinh nhà cửa, làm đẹp nhà, nhằm mang đến một không gian sống xanh, sạch, đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *